Warning: Creating default object from empty value in /elearning/config.php on line 5
Platforma E-Learningowa Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Platforma E-Learningowa Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

You are not logged in. (Login)

Skip Main Menu

Main Menu

Aktualności

Administrator WSAP
UWAGA STUDECI - EGZAMIN SZKOLENIE BIBLIOTECZNE ONLINE.
by Administrator WSAP - Tuesday, 14 November 2017, 08:15 AM
 
START TESTU - 15.11.2017 R. KONIEC TESTU - 31.01.2018 R.

Szkolenie biblioteczne skierowane jest do studentów I roku licencjackich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentów I roku jednolitych studiów magisterskich. Dostarcza ono informacji na temat biblioteki oraz możliwościach i sposobach korzystania ze zbiorów znajdujących się w niej. Zawiera dokładne wskazówki posługiwania się katalogiem bibliotecznym SOWA .

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe i zakończone zaliczeniem. Pozytywne rozwiązanie testu stanowi podstawę zaliczenia.

Po zapoznaniu z materiałami (materiały dostępne na stronie biblioteki WSAP w zakładce "Pliki") studenci proszeni są o zalogowanie się na platformie e-learningowej WSAP i rozwiązanie testu.

UWAGA !!! Do aktywnego użytkowania platformy e-learningowej WSAP wymagane jest aktywne konto e-mail.

Sposób logowania do platformy e-learningowej:

Platforma dostępna jest pod adresem www.elearning.wsap.edu.pl

Od momentu zalogowania się student ma 45 minut na rozwiązanie testu.

Jest to test wielokrotnego wyboru więc poprawna może być jedna, dwie lub trzy odpowiedzi. Za każde pytanie można zdobyć maksymalnie 1 punkt. Uzyskanie co najmniej 14 punktów zalicza test.

W przypadku negatywnego rozwiązania testu drugie podejście możliwe jest po upływie 24 godzin. Każde następne podejście możliwe jest po upływie 24 godzin od ostatniego negatywnego wyniku egzaminu, zatem osoby przystępujące wcześniej do egzaminu uzyskują większą ilość możliwych terminów poprawkowych egzaminów.

Ostateczny termin rozwiązania testu upływa z dn. 31 stycznia 2018 r.


Pozytywne rozwiązanie testu stanowi podstawę zaliczenia.

START TESTU - 15.11.2017 R.
KONIEC TESTU - 31.01.2018 R.


Available Courses


Szkolenie biblioteczne skierowane jest do studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Dostarcza ono informacji na temat biblioteki oraz możliwościach i sposobach korzystania ze zbiorów znajdujących się w niej. Zawiera dokładne wskazówki posługiwania się katalogiem bibliotecznym SOWA .

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31